Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 09171 24 19
факс: 09171 24 87
email: dgs_oriahovo@abv.bg
Адрес
гр. Оряхово, ПК 3300
ул. Коста Лулчев 5
Карта Вижте ДГС Оряхово на по-голяма карта