19.08.2015г.- Утвърдена със заповед цена за директна продажба на дърва за огрев за физически лица за 1пр.м3: 12,00лв /без ДДС/- за твърди широколистни, 8,00лв/без ДДС/ за меки широколистни и 8,00лв/без ДДС/ за иглолистни
Временни горски складове:
ДГС"Оряхово"
Работно време от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Адрес
гр. Оряхово, ПК 3300
ул. Коста Лулчев 5
Контакти тел.: 09171 24 19
факс: 09171 24 87
email: dgs_oriahovo@abv.bg

mzh

iag

eu

Сигнали за корупция и нарушения в
горите може да подадете на телефон
0800 20 800
или подайте сигнал онлайн