За нас

Държавно горско стопанство – Оряхово носи името на общинския и административен център град Оряхово. ДГС Оряхово е разположено на територията на област Враца.На север горското стопанство граничи с държавната граница между РБългария и Румъния – р. Дунав, на изток с ДГС – Плевен, на юг с ДГС Враца и на запад с ДГС Лом. Територията на ДГС Оряхово обхваща следните общини и техните землища :
I. Община Оряхово – с. Галово, с. Г.Вадин, с. Д.Вадин, с. Лесковец, гр. Оряхово, с. Остров, с. Селановци.
II. Община Мизия – гр. Мизия, с. Сараево, с. Войводово, с. Крушовица, с. Липница, с. Софрониево.
III. Община Хайредин – с. Ботево, с. Бързина, с. Рогозен, с. Манастирище, с. Михайлово, с. Хайредин.
IV. Община Козлодуй – с. Бутан, с. Гложене, гр. Козлодуй, с. Крива бара, с. Хърлец.